MySQL DISTINCT Kullanımı

Merhaba, bu yazımızda tablonun belirli bir sütununda tekrar edilen kayıtları sadece bir kez çekmenizi sağlayacak bir komuttan bahsedeceğiz. Mysql distinct kullanımı ile bir sütundaki kayıtlardan tekrarlanan kayıtlar sadece bir kere…

MySQL Order By Kullanımı

MySQL’de select kullanımı esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz ek parametreler’den bir tanesi de order by komutudur. Bu ve benzere bir çok komutun ne işe yaradığını ve nasıl kullanacağınızı bu makalemizde ele alacağız.…

MySQL Tablo Id Sıfırlama

MySQL’de tablo’nuzun id değerini sıfırlamanız için size çok kolay bir yöntem anlatacağız. Tablo oluştururken id sütunu oluşturup bu sütunu auto increment olarak ayarladığınızda bu sütun her kayıtta otomatik olarak birer…

MySQL Bul ve Değiştir

Geçmiş projelerden birinde MySQL ile kayıt altına alınan veriler üzerinde bir kaç işlem yapmam gerekti. Bunlardan biride TEXT içerisinde bulunan xxx string ifadesini yyy ile değiştirmem gerekti. Bu yazıda MySQL…